NRK Bisättningsbyggnaden i Norums Kyrka

ESPINÀS I TARRASÓ

 

 

BISÄTTNINGSBYGGNADEN i NORUMS KYRKA, Stenungsund 2011-2012

 

Byggnaden inordnar sig bland befintliga service- och ekonomibyggnader.

En lång analysprocess gav en självklar placering: på en sluttnings början, vid sidan om kyrkan, längs gatan.

Det löste logistiska frågor samtidigt som kyrkan förblev huvudbyggnad och nya stråk och platser kunde skapas.

Byggnaden erbjuder en sekvens av rum i rörelsen från yttre till inre miljö, från det allmänna till det privata.

Besökaren leds framåt i en komposition som viker av, växer och öppnar upp sig.

En förplats bildar entré och övergång till den inre salen.

Salen är för upp till 40 besökare, med ambitionen är att aldrig kännas ödslig, även då 4 personer närvarar.

Formaliseringen av byggnaden är en personlig tolkning av den lokala byggnadstraditionen.

En limträkonstruktion och karaktärsfulla material:granit, skiffer och trä ger en nära och naturlig relation mellan användare, byggnad och omgivning

 

SITUATIONSPLAN_____

FASADER_____

MODEL_____

PLAN_____

DEPLOYANT_____

MODEL_____

FAKTA

 

Projektet

Bisättningsbyggnaden i Norums Kyrka

 

Adress

Norums kyrka i Stenungsund

 

Byggherre

Svenska kyrkan i Stenungsund, Norums kyrkliga samfällighet, genom Helena Lindholm (teknisk chef)

 

Arkitekt

Joaquim Tarrasó, arkitekt SAR/MSA

 

Medverkande arkitekt

Alexandra Clason, arkitekt MSA

 

Projektledare

Kaj Dahlberg, Mats&Arne AB

 

Medverkande

Joaquim Mulà,(Projektering). Espinàs i Tarrasó scp.

Jordi Palà,(Projektering). Espinàs i Tarrasó scp.

Anna Dahlberg,(Projektering). Mats&Arne Arkitektkontor AB

Niklas Dahlström,(Projektering). Kanozi arkitekter

Erik Larsson,(Konstruktör)Reinertsen Sverige AB

Oskar Larsson, LL VVS Konsult AB

Håkan Palo, KABA konsult AB

John Hallgren, (Ljussättning) Tarasljusdesign

Cris Delisle,(Mark) Delisle Design AB

 

Bruttoarea

165kvm

 

Entrepenör

Per jacobsson Byggnads AB

 

Byggnadsår

2012

 

Foto

Martin Skredsvik, Joaquim Tarrasó

 

 

 

 

Byggnadspris Stenungsund Kommun 2012

 

Motivering:

 

"Byggnadspriset delas ut till en byggnad som med en unik, tidlös form förenar karaktärsfull rofylldhet med god funktion, välavvägda materialkombinationer och hög kvalitet i genomförandet."

 

Copyright © Tarrasó Arkitektur 2014